michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Skrevet med Vinger

    Book on skywriting. Collage af Michael Gregaard, 2006