michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.

   U n i V e r s e t  u d v i d e r     s i g  og trækker sig sammen

Figurdigt af Michael Gregaard, 2001.