michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.

I solskikkelse

Collage af Michael Gregaard, 1998 og 2014