michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Mikro-makrokosmos

Collage af Michael Gregaard, 2004