michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Katedral

Collage af Michael Gregaard, 1988