michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Skywriting

Under ængstelige skrig tegner vildgæssene et skælvende v på himlen

Michael Gregaard

Foto: Michael Gregaard, 2011