michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Kvinde på spiraltrappe

Til minde om Merle Brønnum Scavenius. Foto: Michael Gregaard, 2010