michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
Fra overvågningens tidsalder;
eller: Farvel til privatlivets fred.

Collage af Michael Gregaard, 2012