michaelgregaard.dk

Forfatter Michael Gregaard
Prosa og billeddigte.
OM FORFATTERSKABET

Om Michael Gregaards forfatterskab.

I bogform findes blandt andet:

Spiralnætter : omkring Michael Gregaards billeddigtkreds Nattens Salt – Spiral Nights. Redaktion Anne Marie Karnov  ; skrevet af Naja Marie Aidt, Birthe Arnbak, Kim D.B. Bengtson, Claus Bojesen, Frederik Dessau, Kjartan Fløgstad, Rasmus Fog, Søren Gosvig Olesen, Michael Gregaard, Uffe Gråe Jørgensen, Åke Hodell, Klaus Høeck, Aksel Haaning, Andrew D. Jackson, Kathe R. Jensen, Anne Marie Karnov, Hugo Lagercrantz, Michael J.D. Linden-Vørnle, Vagn Lundsgaard Hansen,  John Mogensen, Christel Merethe Nisted, Søren Nørby, Per Nørgård, Tim Pallis, Erik Petersen, Ebbe Thue Poulsen, Stig T. Rasmussen, Filip Regnér, Klaus Rifbjerg, Bodil Sander, Ann Smith, Frederik Stjernfelt, Ejgil Søholm, Morten Søndergaard, Villy Sørensen. – Aarhus : Husets Forlag, 2002

Uddrag af Spiralnætter :

”Billedpoeten Michael Gregaards nye opus Nattens Salt – Spiral Nights knytter sig nært til hans
leporelloalbum fra 1996, skabelsesbogen ”Hvilken natur”. I dem begge er der konkylier,  
navlestrenge og andre snoede naturfænomener og symboler.
Den nye er disponeret som en mands indre og ydre rejse gennem en verden – ja, et univers – af mikro- og makro-spiralstrukturer, fra galakserne over menneskeskabt arkitektur og kunst til DNA-molekylets genetiske tegn; det sidste morsomt præsenteret som typografik i en fiktiv bog – med spiralryg! I det hele taget er det ikke humor, vor tænksomme kunstner/forfatter mangler. Ejheller visuel fantasi. Med store collagemestre som forbillede – Max Ernst f.eks. – og med homage to Leonardo da Vinci, ”der betragtede spiralen som den inderste bevægelse i naturen og livet”, udfolder Michael Gregaard i denne bog sin synlige sammenhængstænkning bredere og dybere end nogensinde. Han har fundet sin helt egen, stundom uigennemskuelige multiteknik, og der er  kommet et både smukt og originalt værk ud af hans arbejde med hjerne, saks og meget mere. Der er flere blotlagte hjerner i collagerne. Men den mest krøllede sidder stadig i skallen på Gregaard. Det er en helt igennem usædvanlig kreation i lille Danmarks bogverden”.

Ejgil Søholm i Spiralnætter, side 85

Margit Hartyani : Spiraldannelse i naturen og sindet. Michael Gregaards billedpoesi i Mellemøjeblikke : Ludvig Feilbergs psykologi og ”levelære” i historisk omrids og  nutidigt perspektiv. Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2009. Side 295-96

Citat fra Mellemøjeblikke:
”Spiralnætter” er et godt eksempel på, at det er muligt at bygge bro mellem de forskellige videnskaber. Jeg mener, at Gregaard med sin særprægede kunst er med til at virkeliggøre Ørsteds drøm om en poetisk fremstilling af naturlovene.

Margit Hartyani

Morten Thing :  Mellem tekst og billede i Poesi & typografi : figurdigte & andre former for visuel litteratur. Roskilde : Roskilde Universitetsbibliotek, 2010. – (Roskilde Universitetsbiblioteks skriftserie ; nr. 54). Side 77.

Uddrag af Poesi & typografi:
En tredje bog*, som på en tredje vis bevæger sig i området mellem ikonisk og symbolsk semiose er Michael Gregaards (1948- ) bog ”Nattens salt/Spiral Nights” fra 2000. Bogen består af billeder og tekster, som cirkler rundt om spiralen som fænomen i natur, naturvidenskab og poesi. Flere af teksterne er skrevet som figursats, som en spiral, som en DNA-kæde (?) og som en fuldmåne. Den forsøger at lave billeddigte, billeder som er poesi. Dens fokus er meget forskelligt fra Corydons og Højholts, men set fra det semiotiske udsigtspunkt er Gregaards bestræbelse i høj grad af samme familie.

*forinden nævner Morten Thing Robert Corydons ”Calligrapoetica” og Per Højholts bog ”Volumen”

 

I avisartikelform findes blandt andet:

Fødselsdagsportræt d. 29.11.2008 i:

Kunstneren som videnskabsmand
Af Jørgen Larsen
Michael Gregaard, som i morgen fylder 60, er til daglig filmspecialist på Det Kongelige Bibliotek.
Men han er også forfatter til en række bøger, som mildt sagt ikke kan kategoriseres som main-stream litteratur. Tilbage i 1984 udgav han på Husets Forlag i Århus en lille symbolladet fortælling med titlen ”Morgenens univers”.
Den blev nogle år senere fulgt op af den såkaldte billedroman ”Drøm med åbne øjne”, hvor fiktive og virkelige aktører blandes i et surrealistisk drømmeunivers.
Derefter fulgte en endnu mere utraditionel udgivelse: en leporellobog, som kan foldes ud og blive til en mere end to meter lang billedfrise.
Titlen er ”Hvilken natur, eller: Nogle sider af skabelsen” og indholdsmæssigt er der tale om en udviklingshistorie, som følger et barns tilblivelse fra undfangelsen til fødslen.
I 2000 udgav Michael Gregaard billeddigtbogen ”Nattens salt”. Den er opbygget som en blanding af fotografier, tegninger og dansk/engelsk tekst på hvert opslag. Illustrationer og tekst spiller sammen, og tematisk er bogen et forsøg på at forene verdener, der sædvanligvis opfattes som uforenelige: naturvidenskab og poesi. Spiralen er en grundfigur i bogen – således som man finder den i naturen og i menneskesindet. Forfatteren inddrager de uendeligt store elementer fra astrofysikkens verden og sætter det over for følelsesbetonede og fantasiæggende kræfter i menneskesindet. Bogen er – som det blev formuleret ved udgivelsen –”flot tænkt i sin kunstneriske og filosofiske ambition. Nogen vil måske mene fortænkt”.
Netop nu er Michael Gregaard tæt på at have sin næste bog færdig. Det drejer sig om en prosatekst med den for ham karakteristiske titel ”Nattens anatomi”. Den er sandsynligvis klar til udgivelse til næste år. Men nogen bestseller bliver det næppe. For det er ikke det brede publikum, den sprænglærde og filosofisk anlagte forfatter har som målgruppe.

På internettet findes en artikel om forfatterskabet i wikipedia (http://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Gregaard)